Dịch vụ bảo hành, bảo trì các hệ thống điện, hệ thống an ninh chuyên dụng, an ninh tích hợp và các hệ thống khác.