Giới thiệu và đào tạo thiết bị phân tích phổ

Làm việc với hãng Secure - IC chuyên về phân tích mã độc trên các thiết bị điện tử