Xây lắp các công trình điện dân dụng và công nghiệp, tự động hóa.