Thiết bị thu, phát sóng dữ liệu di động (3G,4G,5G) cung cấp mạng Internet

– Hỗ trợ kết nối: Hỗ trợ đồng thời 6 kết nối: 3 x 4G/5G, 1 USB 3.0, 1 x Wired Ethernet, 1 x WIFI.

– Hỗ trợ các giao thức: TCP, UDP, ICMP, FTP, HTTP, NTP, POP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSH, Telnet.

– Pin tích hợp: Làm việc liên tục 3,5 giờ.

Yêu cầu báo giá

098.6272.939