Thiết bị dò linh kiện phi tuyến

  • Dải Tần Số: 2.404GHz – 2.472GHz Kênh Truyền: Bằng tay hoặc chọn tự động, có sẵn 60 kênh
  • Công suất phát: 3.3W hoặc 6.6W
  • Phát: Kỹ thuật số 1.25 MHz BW
  • Chiều dài tổng: 58 in (147 cm)
  • Trọng lượng (5.4kg)
  • Nguồn vào AC: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Thời lượng: >4 giờ
  • PIN: Lithium

Yêu cầu báo giá

098.6272.939