Thiết bị phân tích mạng Wi-FI, Bluetooth, Zigbee

Thông số kỹ thuật:

– Phát hiện giao thức WiFi (a, b, g, n and ac)

– Hiển thị địa chỉ MAC WiFi

– Phát hiện SSID

– Cường độ tín hiệu

– Phát hiện nhà sản xuất phần cứng

– Thu và phát trực tiếp .PCAP

– Phát hiện giao thức Bluetooth và hiển thị địa chỉ MAC

– Phát hiện giao thức Zigbee (700, 800, 900 MHz và 2.h GHz) và hiển thị địa chỉ node

– Đăng ký địa chỉ MAC/NODE

– Danh sách được và không được phép

Yêu cầu báo giá

098.6272.939