Thiết bị áp chế có chọn lọc trạm BTS ảo

Thông số Kỹ thuật:

– Số lượng kênh: 8 kênh

– Giải tần hỗ trợ:

  • GSM (2G): 1800 DSC/900/850/1900 PCS
  • UTMS (3G): 2100/900/850/900
  • LTE (4G): 2100/1800+/850/2600/900/800DD

Yêu cầu báo giá

098.6272.939