Thiết bị áp chế máy bay không người lái

Tính năng:

– Hệ thống có tính cơ động cao giúp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ khu vực trọng yếu trước sự thâm nhập bởi thiết bị bay không người lái

– Thiết bị sử dụng tín hiệu gây nhiễu ở nhiều bang tần: 433MHz, 915 MHz, 2,4GHz, 5,8GHz và GPS

Yêu cầu báo giá

098.6272.939