Thiết bị kiểm soát thông tin di động

Tính năng:

Ngăn chặn hoạt động truyền thông tin của điện thoại di động và các thiết bị nghe khác, hoạt động ở các chuẩn giao tiếp sau: GSM 900MHz, UMTS 3G 2100MHz, DCS/GSM 1800MHz, 4G/LTE 2300MHz, 4G/LTE 2600MHz, Wifi and Bluetooth 2,4 GHz, Wifi 5GHz

Công suất: Theo yêu cầu

Yêu cầu báo giá

098.6272.939