Thiết bị phát hiện và ngắt kết nối mạng không dây

Tính năng:

  • Có khả năng rà quét, tìm kiếm đến Wi-Fi 6E mới nhất;
  • Hỗ trợ rà quét các điểm phát Wi-Fi, kể cả điểm phát Wi-Fi ẩn;
  • Hiển thị các thiết bị đang kết nối vào mạng Wi-Fi và các thiết bị ở chế độ chờ kết nối Wi-Fi;
  • Hỗ trợ tính năng định vị các thiết bị sử dụng mạng Wi-Fi;
  • Vô hiệu hóa toàn bộ hoặc vô hiệu hóa theo kênh;
  • Vô hiệu hóa một hay nhiều mạng Wi-Fi theo chỉ định (while list, black list);

Vô hiệu hóa một hay nhiều thiết bị đang kết nối mạng Wi-Fi;

Yêu cầu báo giá

098.6272.939